Strategia sprzedaży inwestycji deweloperskiej

Dobrze zaprojektowana przestrzeń nie zawiera zbędnych elementów. Strategia sprzedaży Twojej inwestycji również.

Etapy pracy
nad strategią wprowadzenia projektu 
deweloperskiego

Przeprowadzimy Cię przez ten proces.

1/ Analiza projektu

i konkurencji

2/ Strategia i marketing

3/ Wdrożenie

1/ 

Analiza projektu
i konkurencji

Znajdujemy wyróżnik inwestycji i jej wizerunek. Po dogłębnej analizie rynku (konkurencja, otoczenie) rekomendujemy formę wprowadzenia projektu
na rynek. 


Opracowanie będzie miało charakter praktyczny – jego celem jest opracowanie analizy rynku i znalezienie optymalnego pozycjonowania inwestycji.

Spodziewanym efektem prac tego etapu będzie:

 • Analiza sytuacji rynkowej (rynek podobnych nieruchomości mieszkalnych

       i pokazanie na ich tle analizowanej nieruchomości)

 • Opracowanie scenariuszy marki (pozycjonowanie) i rekomendacja dla optymalnego rozwiązania w aktualnej sytuacji rynkowej. Punkt ten zawiera rekomendacje wartości dodanych inwestycji oraz niezbędnych punktów, które powinna posiadać nieruchomość (ważnych z punktu widzenia Klienta)

 • Rekomendacje ewentualnych zmian projektowych dostosowanych

      do potrzeb rynku.

 • Rekomendacje związane z zagospodarowaniem terenu

Ten etap pozwoli zarekomendować najlepsze pozycjonowanie projektu i  dostosowanie zarówno powierzchni, układów, funkcji, ale przede wszystkim pozwoli wyciągnąć wnioski w jaki sposób pozycjonować cały projekt na rynku.

2/ 

3/ 

Strategia i marketing

Na tym etapie powstaje:

 • Nazwa inwestycji i logo

 • Key Visual – to ustalenie „wzoru” komunikacji marketingowej, klimatu inwestycji. Na tej podstawie tworzone są pozostałe materiały marketingowe.

 • Dobór narzędzi marketingowych – powstaje budżet marketingowy
  z wyceną poszczególnych działań. Budżet zawiera wszystkie elementy niezbędne do promocji inwestycji podczas sprzedaży inwestycji 

 • Media społecznościowe - strategia + przygotowanie profili  

 • Rekomendacje strony internetowej

 • Terminarz działań 

Wdrożenie

Na tym etapie powstają:

 • wszystkie materiały marketingowe/ kompletny brand identity 

 • strona internetowa inwestycji/ landing page

 • branding budowy

 • wizualizacje, filmy

Jednym słowem wszystkie niezbędne narzędzia, aby rozsławić
i dobrze sprzedać Państwa inwestycję deweloperską.