top of page

Strategia sprzedaży inwestycji deweloperskiej

Dobrze zaprojektowana przestrzeń nie zawiera zbędnych elementów. Strategia sprzedaży Twojej inwestycji również.

Etapy pracy
nad strategią wprowadzenia projektu 
deweloperskiego

Przeprowadzimy Cię przez ten proces.

1/ Analiza projektu

i konkurencji

2/ Strategia i marketing

3/ Wdrożenie

1/ 

Analiza projektu
i konkurencji

Znajdujemy wyróżnik inwestycji i jej wizerunek. Po dogłębnej analizie rynku (konkurencja, otoczenie) rekomendujemy formę wprowadzenia projektu
na rynek. 


Opracowanie będzie miało charakter praktyczny – jego celem jest opracowanie analizy rynku i znalezienie optymalnego pozycjonowania inwestycji.

Spodziewanym efektem prac tego etapu będzie:

 • Analiza sytuacji rynkowej (rynek podobnych nieruchomości mieszkalnych

       i pokazanie na ich tle analizowanej nieruchomości)

 • Opracowanie scenariuszy marki (pozycjonowanie) i rekomendacja dla optymalnego rozwiązania w aktualnej sytuacji rynkowej. Punkt ten zawiera rekomendacje wartości dodanych inwestycji oraz niezbędnych punktów, które powinna posiadać nieruchomość (ważnych z punktu widzenia Klienta)

 • Rekomendacje ewentualnych zmian projektowych dostosowanych

      do potrzeb rynku.

 • Rekomendacje związane z zagospodarowaniem terenu

Ten etap pozwoli zarekomendować najlepsze pozycjonowanie projektu i  dostosowanie zarówno powierzchni, układów, funkcji, ale przede wszystkim pozwoli wyciągnąć wnioski w jaki sposób pozycjonować cały projekt na rynku.

2/ 

3/ 

Strategia i marketing

Na tym etapie powstaje:

 • Nazwa inwestycji i logo

 • Key Visual – to ustalenie „wzoru” komunikacji marketingowej, klimatu inwestycji. Na tej podstawie tworzone są pozostałe materiały marketingowe.

 • Dobór narzędzi marketingowych – powstaje budżet marketingowy
  z wyceną poszczególnych działań. Budżet zawiera wszystkie elementy niezbędne do promocji inwestycji podczas sprzedaży inwestycji 

 • Media społecznościowe - strategia + przygotowanie profili  

 • Rekomendacje strony internetowej

 • Terminarz działań 

Wdrożenie

Na tym etapie powstają:

 • wszystkie materiały marketingowe/ kompletny brand identity 

 • strona internetowa inwestycji/ landing page

 • branding budowy

 • wizualizacje, filmy

Jednym słowem wszystkie niezbędne narzędzia, aby rozsławić
i dobrze sprzedać Państwa inwestycję deweloperską.

bottom of page