top of page

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług  za pośrednictwem   strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.estatepoint.pl (dalej jako: „platforma internetowa”) oraz poza nią.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej jako: „RODO”.

I.    Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych ? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

ESTATE POINT Magdalena Górzna-Jaromin z siedzibą w Poznaniu, 
przy ul. Jeżycka 39/1, 60-864 Poznań, NIP 7871968122, REGON 366865311.
dalej jako „ESTATE POINT”. 


II.    Z kim mogą się Państwo kontaktować w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 
Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności, oraz żądania dotyczące realizacji przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo zgłaszać do nas poprzez e-mail: rodo@estatepoint.pl

III.    Jaki jest  cel oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Przetwarzamy Państwa dane w celu:
1)    realizacji umowy zawartej w wykonaniu świadczonych przez nas usług, obsługi Państwa wniosków oraz pytań, obsługi złożonych przez Państwa reklamacji, kontaktowania się z Państwem w związku z realizacją umowy - na podstawie zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa żądania do podjęcia przez nas działań przed jej zawarciem [art. 6  ust. lit. b) RODO], 

2)    zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, poprzez egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz pozostałych zasad obowiązujących przy korzystaniu z naszych usług, zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, dochodzenia roszczeń wynikających ze świadczonych przez nas usług oraz zawartych umów - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 
3)    zapewnieniu Państwu możliwości korzystania z platformy internetowej, 

4)    realizowania programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych, dostarczania Państwu biuletynu informacyjnego (subskrypcja Newslettera) - na podstawie Państwa zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

5)    zapisywania Państwa danych w plikach Cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych, które Państwo odwiedzają - na podstawie Państwa zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

6)    prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania na podstawie Państwa zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

7)    przedstawienia reklam i ofert dostosowanych do Państwa potrzeb, zarówno na platformie internetowej, a także podczas odwiedzenia przez Państwa innych stron internetowych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

8)    archiwizacji i sporządzania statystyk na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

9)    w celu wykonania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących nas przepisów prawa krajowego lub UE [art. 6 lit. c) RODO].

 

IV.    Jaki jest zakres gromadzonych przez nas danych ?

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy nazwę, adres siedziby oraz NIP i jest uzależniony od rodzaju usługi wybranej przez Państwa. W stosowanych przez nas formularzach dane, które są niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie konkretnej usługi, są wyraźnie oznaczone. 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, proszę jednak zwrócić uwagę, że brak ich podania, uniemożliwi świadczenie dla Państwa naszych usług. 

V.    Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane są udostępniane:
    dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych dla zapewnienia funkcjonalności platformy internetowej np. operatorzy systemu rezerwacji, dostawcy hostingu, 
    podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji naszych usług np. pracownikom, współpracownikom,
    podmiotom, zapewniającym funkcjonowanie dodatkowych opcji na naszej platformie internetowej,
    podmiotom z nami współpracującym na zasadzie zawartych umów w celu zapewnienia świadczenia przez nas usług najwyższej jakości,
    podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze,
    podmiotom, które profesjonalnie zajmują się przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych,
    uprawnionym organom państwowym na ich żądanie.
 

 Zawsze przekazujemy minimalny zakres Państwa danych, potrzebny dla realizacji opisanych celów i zapewniamy bezpieczeństwo ich przetwarzania w tym udostępniania.

VI.    Jak długo przechowujemy Państwa dane? 
Przez okres niezbędny dla:
    realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez okres dochodzenia roszczeń w związku z ich realizacją (okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych),
    wykonania obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego nas prawa krajowego lub UE,
    potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych.

VII.    Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

 Mają Państwo prawo do żądania wobec nas:

    dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – [art. 15 RODO],
    sprostowania Państwa danych osobowych, w sytuacji, gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – [art. 16 RODO],
    usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – [art. 17 RODO]
    ograniczenia ich przetwarzania, przy czym do czasu jego rozpatrzenia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług może być niemożliwe – [art.18 RODO],
    prawo do żądania ich przeniesienia do innego administratora danych, jeżeli jest to możliwe technicznie – [art. 20 RODO],
    prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - [art. 7 ust. 3 RODO],
    prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych [art. 21 RODO],
    prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Państwa prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych przez RODO.

VIII.    Do czego służą pliki Cookies ?

1)    Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego (Państwa komputer, smartfon itp.), gdy korzystają Państwo ze stron internetowych. Pliki te są używane do rozpoznawania urządzenia przy ponownym połączeniu ze stroną internetową stosującą Cookies.

Cookies nie służą do Państwa identyfikacji, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi bardziej dostosowane do Państwa zainteresowań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi stronami internetowymi.

2)    Nasza platforma internetowa używa następujących rodzajów plików Cookies:
     sesyjne - są to pliki tymczasowe, które gdy zamkną Państwo naszą platformę internetową są usuwane z pamięci urządzenia końcowego,
    trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,
    analityczne - gromadzą informacje o sposobie korzystania z platformy internetowej, rodzaju strony, z jakiej zostali Państwo przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie Państwa wizyty. Informacje te nie rejestrują Państwa konkretnych danych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z naszej platformy internetowej.
Mechanizm Cookies sesyjnych oraz Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych.
3)    Mają Państwo prawo podjęcia decyzji co do zakresu dostępu plików Cookies do swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy dokonać stosownego ich wyboru w oknie używanej przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz pod poniższymi linkami:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Zmiany ustawień plików Cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcji dostępnych na platformie internetowej oraz innych stronach internetowych. 
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu Cookies.


XI.    Jakie inne dane jeszcze zbieramy?
Możemy również gromadzić tzw. logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – który oznacza utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących platformy internetowej (strony internetowej). Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także dopasować zawartość platformy internetowej (strony internetowej) oraz prezentowanych treści marketingowych do Państwa preferencji. Dodatkowo adres IP może być wykorzystywany przez nas przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem. 


XII.    Jakie zasady przetwarzania danych obowiązują przy przekierowaniu na zewnętrzne strony internetowe?

Platforma internetowa może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych i serwisów np. do mediów społecznościowych w których jesteśmy obecni (Facebook, Instagram itp.). Przetwarzanie Państwa danych osobowych na tych stronach i serwisach, odbywa się według zasad ustalonych przez ich administratorów. Zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi ich Politykami Prywatności.


XIII.    Informacje końcowe.

1)    Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, dostosowane do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  w szczególności zabezpieczając je przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2)    Korzystając z naszych usług i przekazując nam dane niezbędne do ich realizacji, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
3)    Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie poinformujemy Państwa za pośrednictwem platformy internetowej, usługi Newsletter, a w przypadku udostępnienia Państwu możliwości założenia konta na naszej platformie, również za jego pośrednictwem. 
4)    Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
5)    Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 r.

bottom of page